مهندسی میزان

نماینده رسمی و انحصاری دیجی در ایران

محصولات خوب، شایسته مشتریان خوب

DIGI ترازوی محصول شرکت TERAOKA SEIKO ژاپن

مخترع ترازوی الکترونیکی

سی و پنچ سال جضور پر افتخار در ایران